Połączenie szyfrowane

Abonament „POŁĄCZENIE SZYFROWANE” przeznaczone jest dla dodatkowych osób , które dodatkowo mają pracować na Państwa programie np. wprowadzając faktury lub pełniąc nadzór poprzez połączenia internetowe.